Mọi người cho em hỏi thăm tai nghe jabra elite 65t của em sạc 3 ngày cũng ko đầy pin. Cụ thể nếu em | Tinh tế

Âm thanhThông tin & Sự kiệnTư vấn & Thảo luận Mọi người cho em hỏi thăm tai nghe jabra elite 65t của em sạc 3 ngày cũng ko đầy pin.
Cụ thể nếu em Yen Do16 phút Bình luận: 0 Mọi người cho em hỏi thăm tai nghe jabra elite 65t của em sạc 3 ngày cũng ko đầy pin.
Cụ thể nếu em cắm sạc liên tục thì nó ko vô pin mà em phải thỉnh thoảng mở reset và pair lại thì mới thấy mức độ % pin tăng lên.
Mọi người cho em xin ý kiến lỗi này là bị gì với.

Thích tai ngheâm thanhchargehỏi đápaudiojabra elite 65t Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *